PRAWO  POLITYKA
www.satc.com.pl
Strona z artykułami o
prawie
i polityce

Prawa i obowiązki prezydenta

Wszystkie prawa i obowiązki jakie powinien wykonywać prezydent każdego kraju są zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej. Każdy prezydent jest bardzo ważny dla swojego państwa i stanowi on najwyższą instancję, która podejmuję decyzje. Jego panowanie powinno trwać całą kadencję czyli 5 lat i tylko w nielicznych, uzasadnionych przypadkach może on zostać odwołany. Prezydent powinien troszczyć się o bezpieczeństwo swoich podwładnych oraz prezentować swój kraj na arenie międzynarodowej. Musi być odpowiedzialny za swój kraj i wiedzieć co jest dla niego najlepsze. Sam prezydent decyduje kiedy będą wyboru do sejmu i senatu, sam określa kto i jak długo będzie dla niego pracował. W skrajnych przypadkach po wyborze kandydatów może on odwołać go ze swojego stanowiska. Prezydent może w każdym momencie zrobić ogólne zebranie czyli tzw referendum w, którym uczestniczą również wszyscy obywatele. Są takie sprawy o, których prezydent sam nie powinien decydować i wtedy pyta swój naród o pomoc, Ostatnim takim przypadkiem było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Prezydent jako głowa państwa ma możliwość odznaczania ludzi za ich wybitne osiągnięcia dokonane w sprawie ojczyzny. Również posiada władzę odwoływania wyroków sądowych w przypadku ich niesłuszności. Jednak dowody wtedy muszą być bardzo mocne i prezydent uzgadnia to z Ministrem Sprawiedliwości. Ma on możliwość bezpośredniego uczestniczenia w zmianie prawa gdyż tak mówi prawo veta. Jednak sejm może odrzucić jego ustawę tylko i wyłącznie wtedy gdy nie ma on przewagi głosowej powyżej połowy. Głowa państwa sam decyduje z jakimi sąsiadami naszego państwa chce zawierać umowy a z kim nie. Jeżeli nie spodoba mu się współpraca lub dane państwo nie wywiąże się z zawartej wcześniej umowy zostaje ona natychmiastowo zerwana. Prezydent też ma władze powoływać i odwoływać ambasadorów. Ma on obowiązek chronić swoje państwo i obywateli w razie zagrożenia wojną z innej strony. Jest zobligowany zapewnić nam bezpieczeństwo i wybrać odpowiednich przywódców do wszystkich armii powietrznych i lądowych. W razie niepowodzenia i straty bardzo wielu ludzi bądź też powstania ogromnego zniszczenia w, którym śmierć poniosłoby bardzo wielu obywateli ma prawo ustalić dzień żałoby narodowej. Prezydent jednak ma swoich pomocników i radzi się ich w niektórych kwestiach. Sam nie dałby rady wszystkiego nadzorować. Pomagają mu np.:Biuro Bezpieczeństwa Narodowego czy też członkowie kancelarii.

Copyright © 2012, http://www.sunlight.cz Design by: Sunlight webdesign Polecamy: | | |